Alternativa bränslen & Konverteringar

E85-konvertering

Skog Att konvertera sin bil till etanoldrift är en ansvarsfull handling. Med E85 kör man ett bränsle som är mer koldioxid-neutralt än ren bensindrift, det genererar mindre utsläpp och det har potential att med större volym produceras lokalt i Sverige. Dessutom tyder alla tecken på att det i framtiden kommer bli starkt ekonomiskt föredelaktigt. Redan nu är det något billigare att köra på E85.

Förutom bränslets biologiska ursprung har även förbränningen av etanol i en vanlig bilmotor högre verkningsgrad än bensin. Detta gör att trots att energiinnehållet är 30% lägre i etanolen blir inte bränsleförbrukningen motsvarande högre.

Konverteringsmetoder

Det finns olika sätt att konvertera en bil till E85-drift. Vi använder huvudsakligen metoden att höja bränsletrycket och mäta med vanlig bildiagnosutrustning så att rätt mängd bränsle sprutas in i motorn. Detta fungerar bara på bilar med elektronisk insprutning och lambdareglering. Denna metod är enkel och effektiv och har använts med gott resultat av hundratals bilister. Det är dessutom enkelt att konvertera tillbaka till bensin. I undantagsfall behöver man även komplettera med utrustning för att förbättra kallstartsegenskaperna vintertid.

Läs mer om etanolkonvertering här.

 

Gengasteknik och elverk

Gengastekniken går ut på att driva förbränningsmotorer på biomassa - ved, flis eller pellets. Det man i första hand tänker på är förmodligen bilar under andra världskriget som gick med tunnor bakpå, men det finns fler användningsområden, t.ex elverk.

Ett gengasdrivet elverk kan vara en ekonomisk lösning för den som är beroende av elström, men kanske inte har riktigt pålitlig elförsörjning. Om man dessutom har egen skog kan det bli mycket lönsamt.

En annan kategori är de som har stort värmebehov, har tillgång till ved eller flis och vill tjäna pengar på att sälja el till nätet. Elström från biomassa räknas som grön el och säljs i dag för 55 öre/kW. Med ett alfa-värde (procent av energin i biomassan som konverteras till el) på runt 20% är det lönsamt, även om man inte tar vara på spillvärmen.

Vi har flerårig erfarenhet av konstruktion och drift av gengasdrivna system. Institutionen för Energiteknik har vid ett par tillfällen anlitat AMT som konsult i gengasfrågor och vi har ett långtgående samarbete och informationsutbyte.

Produkter

Vi har inte i dag några serietillverkade produkter inom gengastekniken, men vi konstruerar och bygger skräddarsydda gasgeneratorer och reningssystem efter dina behov.

Exempel på lämpliga tillämpningar

  • Elverk upp till 350 kW (även större, men då krävs det speciallösningar)
  • Jordbruksmaskiner
  • Stationära maskiner med jämn belastning (pumpar och liknande)

Ring och fråga, eller besök Gengas.nu om du vill veta mer.